Recykling i utylizacja baterii

Baterie

4D9S9EHJ1C

Zużyte baterie zaliczają się do grupy niebezpiecznych odpadów, dlatego tez niezwykle istotne jest to, w jaki sposób zostaną one zutylizowane. W przypadku odpadów niebezpiecznych dla środowiska, utylizacja a także recykling są niezwykle istotną kwestią. Ważne jest, by przede wszystkim utylizacja zużytych baterii odbywała się w bezpieczny i nieszkodliwy dla środowiska i człowieka sposób. Jak zatem utylizować baterie w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa i tym samym nie zanieczyszczać środowiska?

Zanim zużyte baterie zostaną poddane procesowi recyklingu, są one segregowane a następnie przez pewien czas składowane. Dopiero potem odpowiednie instytucja czy firmy zajmują się ich recyklingiem oraz utylizacją odpadów. Wiadomo bowiem, że każda jedna zużyta bateria nie będzie nadawała się w stu procentach do ponownego użytku – odzyskiwane będą jedynie jej niektóre składniki. Jest to tez w dużej mierze zależne od tego, z czego bateria została wykonana.

Istnieje kilka metod stosowanych przy utylizacji baterii. Pierwszą i chyba najpopularniejszą metodą , jest metoda mechaniczna. Polega ona na oddzielaniu od zużytej baterii substancji nadających się do recyklingu od tych, które należy zniszczyć. Oczywiście zawsze trzeba starać się by tych odzyskanych części było jak najwięcej. Wiadomo jednak, że nie zawsze jest to możliwe.

Inną, nie mniej popularną metodą jest metoda hydrometalurgiczna. Opiera się ona na wytapianiu w odpowiednich kwasach poszczególnych składników zużytej baterii. Te z nich, które mogą zostać ponownie użyte są transportowane w oddzielne miejsce, zaś te, z których nie da się już niczego odzyskać, poddawane są procesowi całkowitego zniszczenia.

Istnieje jeszcze trzecia metoda ściśle powiązana z utylizacją oraz recyklingiem zużytych baterii, a mianowicie metoda termiczna. Jak sama nazwa wskazuje, wiąże się ona z poddawaniem działaniu bardzo wysokich temperatur zużytych baterii celem odzyskania składników, które można ponownie wykorzystać. Te z nich które okażą się skażone bądź też z jakiegoś innego powodu nie będą nadawały się do ponownego wykorzystania, zostają zniszczone.

6T45YAK7M1

Za recykling oraz utylizację baterii odpowiadają specjalistyczne firmy. Pod żadnym pozorem nie można samemu podejmować się próbie utylizowania zużytych baterii, ze względu na ryzyko emisji szkodliwych oparów, działania kwasów wydzielających się w procesie wytapiania czy spalania. Przeciętny użytkownik gospodarstwa domowego, zwyczajnie nie ma odpowiedniego sprzętu do tego typu działań. Dlatego też, tak ważne jest umieszczanie zużytych baterii w wyznaczonych do tego celu pojemnikach. Samo umieszczenie ich w takim pojemniku nic nie kosztuje, a dzięki temu zyskujemy gwarancję tego, ze w żaden sposób zużyte baterie nie będą już szkodzić ani nam, ani naszemu otoczeniu.

Kwestia utylizacji zużytych baterii została też bardzo szczegółowo opisana w ustawie o ochronie środowiska z 2012. W ustawie tej zawarte zostały wszystkie niezbędne informacje oraz wymagania dotyczące warunków utylizacji zużytych baterii. Do tego celu niezbędne są też pozwolenia i atesty wydawane przez odpowiednie instytucje. Firmy, które zajmują się zarówno recyklingiem jak i utylizacją zużytych baterii, muszą takie pozwolenia posiadać.

Tadeusz
Written by Tadeusz

Witam wszystkich bardzo serdecznie! Mam na imię Tadeusz i interesuję się szeroko rozumianą ekologią. Założyłem bloga, by przede wszystkim zwrócić uwagę na to jak istotna jest segregacja odpadów. Na swoim blogu skupiłem się głównie na pojemnikach na te najniebezpieczniejsze odpady.

Leave a Reply


*