Utylizacja odpadów medycznych

Odpady medyczne

Safely_disposing_contaminated_waste_in_the_fight_against_Ebola_(15649902677)

Odpady medyczne stanowią bardzo duże zagrożenie zarówno dla środowiska jak i dla człowieka. To zdecydowanie najniebezpieczniejsza grupa odpadów chemicznych, dlatego też utylizacja odpadów medycznych jest procesem dość skomplikowanym. Ważne jest, by wiedzieć co z odpadami medycznymi zrobić, gdzie się zgłosić i na co należy zwrócić największą uwagę przy ich utylizacji.

Pierwsza kwestia, o której bezwarunkowo musimy pamiętać, decydując się na utylizację odpadów, to przede wszystkim to, w jaki sposób odpady medyczne w ogóle mogą być utylizowane. W 2012 roku weszła w życie ustawa o ochronie środowiska, która w sposób bardzo szczegółowy mówi co można zrobić z odpadami medycznymi. Według ustawy, odpadów medycznych pod żadnym pozorem nie można składować, ze względu na ich wysoką toksyczność i szkodliwość dla zdrowia. W związku z tym, według tego, co mówi ustawa, odpady medyczne powinny być spalane.

Nie można jednak odpadów medycznych spalać ot, tak sobie. Istnieje wiele sposobów w jaki należy spalać odpady medyczne. Uzależnione są one w dużej mierze od tego, jakiego typu są to odpady medyczne a także od tego, jak duża jest ich ilość. Każdy z tych procesów musi przebiegać wedle konkretnych standardów, ściśle określanych przez ustawę z 2012 roku.

800px-Medical_waste_sorting_in_hospital

Jedną z podstawowych i najpowszechniejszych metod spalania odpadów medycznych jest wyżarzanie. Proces ten odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonej komorze, z barakiem bądź też bardzo ograniczonym dostępem powietrza. Wyżarzanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze. Czas, który potrzebny jest na wyżarzenie odpadów medycznych zależny jest przede wszystkim od ich rodzaju oraz ilości.

Innym ze sposobów spalania odpadów medycznych, jest ich spopielanie. Proces ten, w odróżnieniu od wyżarzania, przebiega w kilku komorach. Temperatura spalania w tym procesie waha się od 500 do 600 st. Celsjusza. Niezbędny do przeprowadzenia tego procesu jest system neutralizacji toksycznych składników spalin.

Istnieją też alternatywne metody utylizacji odpadów medycznych. Procesy te opierają się na wykorzystywaniu różnych zjawisk fizycznych i chemicznych, które mają doprowadzić do całkowitego zniszczenia odpadów medycznych, przy zachowaniu pierwotnych właściwości fizyko – chemicznych. W efekcie, odpady te mogą zostać poddane recyklingowi. W przypadku alternatywnych procesów utylizacji odpadów medycznych, ważne jest także to, by zostały zachowane standardy określane przez ustawę dotyczącą utylizacji takich odpadów. Alternatywne metody utylizacji nie są jednak aż tak popularne jak wyżarzanie czy spopielanie. Są dużo bardziej skomplikowanymi procesami ale za to tańszymi. Niewątpliwie jedną z zalet alternatywnej utylizacji odpadów medycznych jest to, że instalacja niezbędna do przeprowadzenia tego procesu, może być mobilna a ponadto łatwa w obsłudze. Istotny jest także też fakt, że odpad medyczny, który może zostać poddany utylizacji w alternatywny sposób, musi nosić znamiona określające go jako odpad komunalny bądź komunalnopodobny.

Tadeusz
Written by Tadeusz

Witam wszystkich bardzo serdecznie! Mam na imię Tadeusz i interesuję się szeroko rozumianą ekologią. Założyłem bloga, by przede wszystkim zwrócić uwagę na to jak istotna jest segregacja odpadów. Na swoim blogu skupiłem się głównie na pojemnikach na te najniebezpieczniejsze odpady.

Leave a Reply


*